Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud zijn belangrijke winstpunten

Vraag je je wel eens af of je niet teveel betaalt aan Beheer en Onderhoud of heb je er helemaal geen aandacht aan besteed? Heb je twijfels of het onderhoud wel conform het contract preventief onderhoud wordt uitgevoerd? Heb je te maken met hoge energiekosten, veel reparatiekosten en herhaaldelijke (klimaat)klachten of storingen? Dan is het hoog tijd om je gebouw(en) op al deze aspecten goed door te laten lichten.

Beheer en Onderhoud op installaties is gezien de functie van deze installaties in gebouwen noodzakelijk. Klimaatklachten zijn vaak een gevolg van slecht of geen onderhoud, evenals optredende storingen. Daarnaast is het ons inziens noodzakelijk om voor jou in beeld te krijgen hoe belangrijk de installaties zijn voor jouw primaire proces i.r.t. jouw bedrijfsvoering! Laat een SLA(Service Level Agreement) opstellen of een gedegen onderhoudscontract, waarin duidelijk jouw behoefte als klant is verwoord.

Drietech’s dienstverlening op het gebied van Beheer en Onderhoud heeft de opdrachtgevers al heel wat winstpunten opgeleverd! Wij komen bij jou op locatie om de (on)mogelijkheden om vraagstukken of problemen op te lossen en te inventariseren.

Onderstaande werkzaamheden zijn daarbij in het bijzonder van toepassing:

 • Statusbeoordelingen van bestaande technische installaties (nulmeting/o.a. met de NEN2767)
 • Technische onderhoudsadvisering, denk aan risico gestuurd onderhoud(functie risico en kosten)
 • Beleid t.a.v. het te verrichten onderhoud
 • Opstellen SLA documenten horende bij onderhoudscontracten
 • Energiescan en verbetervoorstellen(zie ook Duurzaamheid en Energie)
 • Opstellen van meerjarenonderhouds- en begrotingsplanning
 • Technische aankoop/huur/huisvesting advies(due diligence)
 • Controleren/beoordelen en beheren van onderhoudscontracten
 • Het aanvragen en beoordelen van offerte(s)
 • Begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden
 • Controle/herinspectie van het verrichtte onderhoud
 • Toetsen van onderhoudscontracten
 • Management en Consultancy diensten bij installatie aanpassingen

Drietech is lid van:
comog