Consultancy en Management

Consultancy en Management

Consultancy en Management brengt uw project optimaal in balans

Consultancy
Een optimaal (gebouw)ontwerp. Dat is wat jij nastreeft. En dat is wat Drietech bereikt met haar innovatieve, oplossingsgerichte, praktische en technische advies. In nauw overleg met de klant en projectpartners inventariseren wij de verschillende mogelijkheden en werken wij de bijbehorende gevolgen uit. Met oog voor de bouwkundige aspecten en kennis van elders gerealiseerde oplossingen, weten wij voor de meest uiteenlopende technische gebouw gebonden installaties, ieder ontwerp optimaal uit te voeren.

Samen met een niet aflatende aandacht voor Duurzaamheid en Energie helpen wij zo bij de realisatie van een doelmatig en esthetisch mooi gebouw. Waarbij de verschillende disciplines perfect met elkaar in balans zijn.

Om dit in de praktijk tot uiting te brengen verzorgen wij o.a.:

 • Programma van Eisen t.a.v. de installaties
 • Bestekken en bestekstekeningen
 • Technische omschrijvingen met werktekeningen
 • De begeleiding van de aanbestedingsprocedure
 • Het in kaart brengen van risico’s, het verlenen van risicomanagement
 • De controle van offertes en het uitbrengen van een gunningsadvies
 • Onderzoeken van klimaatklachten en het uitbrengen van praktische oplossingen
 • Second Opinion op aanbiedingen, adviezen, etc.
 • Begeleiden van bouwaanvragen en gebruiksvergunningen

Management
Wanneer de wil om een advies op te pakken er wel is, maar de capaciteit om dit goed te doen ontbreekt, dan is ons team de aangewezen partner om bij u aan tafel te schuiven. Wij beheersen het installatietechnisch management in de meest uiteenlopende sectoren.

Wanneer komt installatietechnisch management voor? Denk hierbij aan het uitvoeren van installatietechnische installaties bij nieuwbouw of renovatie. Ook bij kleinschalige aanpassingen binnen gebouwen waar het primaire proces van de bedrijfsvoering blijft draaien. Denk aan Beheer en Onderhoud voor de installaties welke noodzakelijk zijn om het primaire proces draaiende te houden.

Ook kunt u ons op locatie inhuren voor:

 • Technisch Management
 • Project Management
 • Interim Management
 • Asset Management