Parking

Parking

Parking: ideale gesprekspartner voor actuele parkeervraagstukken

Parkeervoorzieningen zijn een veel besproken onderwerp. Of ze nu onder- of bovengronds liggen, reeds in de exploitatiefase of nog in ontwikkeling zijn: het onderdak voor Drietech’s gouden koeien blijft vraagstukken oproepen. Geen wonder ook, want parkeerruimte is kostbaar en de verantwoordelijkheden erom heen zijn complex.

Parkeergarages zijn in eigendom en beheer bij gemeenten, exploitanten en beleggers. Die op hun beurt weer ontwikkelaars inschakelen om bijvoorbeeld nieuwbouw te realiseren, als onderdeel van een multifunctioneel bouwwerk.

Drietech heeft met deze en alle andere actuele parkeervraagstukken, voor garages variërend van 120 tot 40.000 m2, de nodige ervaring opgedaan. Mede daardoor is Drietech de ideale gesprekspartner. Voor zowel de ontwikkelaar als de eindgebruiker!

Wil je samen met Drietech en andere betrokken partijen een goed onderbouwd antwoord formuleren op jouw parkeervraagstuk? Dan zijn wij de ideale gesprekspartner voor jouw actuele parkeervraagstuk(ken)!

  • Uitvoering van een classificatieonderzoek naar een gesloten of open parkeergarage – conform de vigerende regelgeving
  • Onderzoek naar noodzakelijke voorzieningen voor de parkeergarage bij jouw project
  • Onderzoek naar de besparingsmogelijkheden bij de ontwikkeling van de parkeergarage, ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een centrumplan(retail en woningen met een parkeergarage)
  • Opstelling van een gelijkwaardigheidsonderzoek, op basis van het bouwbesluit en ondersteund met CFD berekeningen. Kijken daarbij ook naar het brandpreventieplan, doen benzeenberekeningen, kortom: verrichten alle noodzakelijke onderzoeken voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Natuurlijk kijken we gelijktijdig naar een optimaal resultaat voor zowel de ontwikkelaar(investeringen) als eindgebruiker(exploitatiekosten, onderhoud en beheer)
  • Opstelling van een PvE voor de gehele parkeergarage, inclusief de technische installaties, bouwkundige uitgangspunten en de afwerking van de parkeergarage. Hierbij houden wij rekening met Duurzaamheid en Energie en Beheer en Onderhoud
  • Verrichting van energieonderzoeken in parkeergarages, waarbij we onder andere kijken naar verlichting, ventilatie, logevoorzieningen, parkeerapparatuur, etc. Op basis van het onderzoek rapporteren we haalbare verbetervoorstellen aan de opdrachtgever inclusief realistische investeringskosten en terugverdientijden
  • Daarnaast speelt Beheer en Onderhoud een grote rol bij exploitatie van parkeergarages. Zie hiervoor onze dienstverlening Beheer en Onderhoud.

Drietech is lid van:

pnnl spad