Interim Asset Management voor borging performance bedrijfsmiddelen Schiphol

Feiten

Plaats:
Amsterdam

Opdrachtgever:
SNVB - Schiphol

Architect:
n.v.t

Uitgevoerd:
2011 - 2017

Type:
Bestaande bouw/Nieuwbouw

Categorie:
Luchtvaart/Schiphol Amsterdam Airport


Als Interim Asset Manager is Drietech Ingenieursburo op Schiphol verantwoordelijk voor de performance van de bedrijfsmiddelen waaronder zwakstroominstallaties, bewaking van de contractuele afspraken met de maincontractor en het strategisch, tactisch en operationeel ondersteunen van beheerders/service level managers en afdelingsmanagers.

Vanuit deze functies draagt Drietech o.a. zorg voor het opstellen en coördineren van meerjarenonderhoudsplannen, exploitatiebudgetten en vervangingsinvesteringen. Bij grootschalige vervanging van componenten heeft Drietech tevens als taak om de technische omschrijving op te stellen, de inschrijvingen te controleren en het werk te coördineren.

Daarnaast is het op orde brengen van assets in Asset Management tools (Maximo, SGIS, EDMS, Amprover, etc.) een taak binnen Drietech’s werkzaamheden. Drietech zorgt ervoor dat hun kennis en kunde van toegevoegde waarde is waarmee de opdrachtgever geholpen wordt.

Drietech’s bekendheid met alle facetten binnen het vakgebied van Beheer en Onderhoud in combinatie met hun managementvaardigheden levert precies de meerwaarde die deze luchtvaartgigant zocht.