Uitvoering van inspecties en rapportering in uitvoeringsproces

Feiten

Plaats:
Amsterdam | Tilburg

Opdrachtgever:
Visiplan | Oculus

Architect:
n.v.t.

Uitgevoerd:
2015 - 2017

Type:
Nieuwbouw

Categorie:
Scholen/Appartementen


Bij een aantal projecten waren de aannemers/installateurs al geselecteerd, contractstukken geformaliseerd en de uitvoering van start gegaan. Drietech wordt bij dit soort projecten gevraagd om dan conform de contractstukken de uitvoering te controleren of alles ook daadwerkelijk zo gemaakt wordt zoals is overeengekomen.

Drietech loopt gedurende het uitvoeringstraject op bepalende momenten over de bouw en rapporteert mogelijke gebreken. De gebreken worden vastgelegd in een rapportage, waarin wordt aangegeven wat het gebrek is. De oorzaak, oplossing en de communicatie met de uitvoerende partij worden aangegeven om dit voor de volgende inspectieronde opgelost te hebben.

De opdrachtgever Visiplan doet dit voor de bouwkundige werkzaamheden, samen is er een sluitende kwaliteitsrapportage welke voor de opdrachtgever gezien wordt als toegevoegde waarde. De opdrachtgever werd ontzorgd door professionals die de kwaliteit bewaakte en tot een goed einde hebben gebracht.