Inspectorate stelt hoge eisen aan installaties

Feiten

Plaats:
Amsterdam | Antwerpen | Rotterdam

Opdrachtgever:
Inspectorate

Architect:
VanEs Architecten

Uitgevoerd:
2011 - 2018

Type:
Nieuwbouw en Renovatie/Herontwikkeling

Categorie:
Industrie/Kantoor


Inspectorate vindt in Drietech een ingenieursbureau dat voldoet aan de hoogwaardige kwaliteitseisen die nodig zijn voor hun complexe projecten.

Inspectorate is één van de marktleiders over de wereld op het gebied van onafhankelijke inspectie en testen van ruwe olie, licht destillaten (LPG, benzine), midden destillaten (diesel), zware destillaten (stookolie), biobrandstoffen (biodiesel) en petrochemie. Inspectorate doet dit soort inspecties en testen in meer dan 125 landen over de hele wereld.

Aan Drietech Ingenieursburo is in 2011 gevraagd om over de complete technische invulling van een nieuw kantoor en laboratorium plus opslag (PGS15 ruimten) te Amsterdam te adviseren, alsmede te controleren of de contractuele afspraken ook zijn gerealiseerd (inclusief de nazorgfase). Een complex project, waarbij verschillende gebruiksfuncties aan de orde komen, waaronder het laboratorium, waarbij met name aan de ventilatie installatie specifieke eisen worden gesteld.

Drietech beschikt echter over alle kennis en vaardigheden om dit project tot een goed einde te brengen. En deed dit ook. Daarom heeft Inspectorate Drietech medio 2012 gevraagd om ook in Antwerpen de rol van adviseur te dragen, maar dan van een groter project. In 2015 is aan Drietech gevraagd om na de eerste twee projecten nu ook in Rotterdam weer een rol te vervullen als adviseur.

Voor alle drie de projecten heeft Drietech installatietechnische onderzoeken verricht, technische omschrijvingen gemaakt inclusief ontwerptekeningen. Van het verzorgen van uitvragen naar installateurs tot het inhoudelijk beoordelen van de ingeschreven partijen. Daarnaast verzorgt Drietech de uitvoeringscontrole tot en met de oplevering van het werk.

Voor de projecten in Amsterdam en Antwerpen heeft Drietech op basis van service ook in de nazorgfase nog een rol vervult om de goede relatie met de klant te bevestigen. Drietech weet elkaar te vinden wanneer Drietech en de opdrachtgever elkaar nodig hebben, dat is een relatie opbouwen!