DIENSTEN

Nieuwbouw, een renovatie of het upgraden van bestaande bouw? Bent u een kleinschalige particulier of bent u bezig met een complex ontwikkelproject? Gaat het over utiliteits-, retail-, woning- en/of appartementenbouw? Of misschien over sportcomplexen, zorgcomplexen of parkeergarages? Drietech Ingenieursburo BV heeft alles in huis om samen met u, efficiënt tot het gewenste eindresultaat te komen.

Welk project Drietech ingenieursburo BV ook onder handen neemt de grote gemeenschappelijke delers zijn duurzaamheid en energie. Ze verlenen integrale en technische adviezen rondom gebouwgebonden installaties. Of er nu gebruik wordt gemaakt van één of meerdere diensten, er wordt altijd naar een gepaste oplossing gezocht.

Kies een dienst voor meer informatie of kijk bij de projecten voor de recente opdrachten van Drietech Ingenieursbureau BV.


 • CONSULTANCY & MANAGEMENT

  Consultancy
  Wanneer u op zoek bent naar een optimaal (gebouw)ontwerp, inventariseert Drietech Ingenieursbureau in nauw overleg met u en uw projectpartners de verschillende mogelijkheden en worden de bijbehorende gevolgen uitgewerkt. Met de nadruk op duurzaamheid en energie wordt er naar een perfect balans gezocht om de een functioneel en esthetisch gebouw te realiseren.

  Samen met een niet aflatende aandacht voor Duurzaamheid en Energie helpen wij zo bij de realisatie van een doelmatig en esthetisch mooi gebouw. Waarbij de verschillende disciplines perfect met elkaar in balans zijn.

  Om dit in de praktijk tot uiting te brengen verzorgen wij o.a.:

  • Programma van Eisen t.a.v. de installaties.
  • Bestekken en bestekstekeningen.
  • Technische omschrijvingen met werktekeningen.
  • De begeleiding van de aanbestedingsprocedure.
  • Het in kaart brengen van risico’s, het verlenen van risicomanagement.
  • De controle van offertes en het uitbrengen van een gunningsadvies.
  • Onderzoeken van klimaatklachten en het uitbrengen van praktische oplossingen.
  • Second Opinion op aanbiedingen, adviezen, etc.
  • Begeleiden van bouwaanvragen en gebruiksvergunningen.

   

  Management
  Wanneer de wil om een advies op te pakken er wel is, maar de capaciteit om dit goed te doen ontbreekt, dan is ons team de aangewezen partner om bij u aan tafel te schuiven. Wij beheersen het installatietechnisch management in de meest uiteenlopende sectoren.

  Wanneer komt installatietechnisch management voor? Denk hierbij aan het uitvoeren van installatietechnische installaties bij nieuwbouw of renovatie. Ook bij kleinschalige aanpassingen binnen gebouwen waar het primaire proces van de bedrijfsvoering blijft draaien. Denk aan Beheer en Onderhoud voor de installaties welke noodzakelijk zijn om het primaire proces draaiende te houden.

                              U kunt ons op overal, ook op locatie, inhuren voor:

  • Technisch Management.
  • Project Management.
  • Interim Management.
  • Asset Management.


 • DUURZAAMHEID & ENERGIE

  Wanneer Drietech een project onder handen neemt zijn duurzaamheid en energie de grote gemene deler. De investering die u hiervoor aan de voorkant extra levert, verdient u in de exploitatie- en beheerfase ruimschoots terug op alle drie de P’s: People, Planet en de niet te vergeten de P van Profit!

  Drietech Ingenieursburo BV verleent u graag de volgende duurzaamheidsdiensten:

  • BREEAM, wij hebben een BREEAM expert voor nieuwbouw en renovatie.
  • EPA-U (Utiliteit) labels verzorgen wij samen met derden, wij bezitten de installatietechnische kennis en derden de bouwkundige aspecten.
  • EPC /EPG (woning en utiliteit), dit is nodig voor een bouwaanvraag.
  • Haalbaarheidsonderzoeken.

   

  Drietech Ingenieursburo BV is lid van BREEAM NL


 • BEHEER & ONDERHOUD

  Wanneer u zich afvraagt of u niet te veel betaald, veel reparatiekosten heeft of frequent te maken heeft met (klimaat)klachten en/of storingen. Of heeft u gewoon twijfels over de uitvoering van het onderhoud conform het contact preventief onderhoud? Dan staat Drietech voor u klaar om uw gebouw(en) op al deze aspecten goed door te lichten.

  Veel klachten ontstaan als gevolg van geen of slecht onderhoud aan de installaties in gebouwen. Door een SLA (Service Level Agreement) op te laten stellen of een gedegen onderhoudscontract, legt u uw behoeften betreft de installaties voor uw primaire proces m.b.t. uw bedrijfsvoering vast. Zo voorkomt u problemen in de toekomst.

  Onderstaande werkzaamheden zijn daarbij in het bijzonder van toepassing:

  • Statusbeoordelingen van bestaande technische installaties (nulmeting/o.a. met de NEN2767).
  • Technische onderhoudsadvisering, denk aan risico gestuurd onderhoud (functie risico en kosten).
  • Beleid t.a.v. het te verrichten onderhoud.
  • Opstellen SLA documenten horende bij onderhoudscontracten.
  • Energiescan en verbetervoorstellen.
  • Opstellen van meerjarige onderhouds- en begrotingsplanning.
  • Technische aankoop/huur/huisvesting advies(due diligence).
  • Controleren/beoordelen en beheren van onderhoudscontracten.
  • Het aanvragen en beoordelen van offerte(s).
  • Begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden.
  • Controle/her-inspectie van het verrichtte onderhoud.
  • Toetsen van onderhoudscontracten.

   

  Drietech Ingenieursburo BV is lid van COMOG


 • TEKENBURO

  Wanneer u behoefte heeft aan uitgewerkte vraagstukken op papier én op uw scherm, bent u bij de tekenaars van Drietech Ingenieursburo BV aan het juiste adres. Zij nemen het tekeningenbeheer graag uit handen en geven u een jaarlijkse update ingevolge doorgevoerde wijzigingen in de praktijk.

  Drietech Ingenieursburo BV tekent voor u:

  • Bestektekeningen
  • Werktekeningen
  • Detailtekeningen
  • Revisietekeningen
  • Bouwaanvraagtekeningen(bestaande en nieuwe situatie voor Welstand)
  • 3-D tekeningen in zowel Revit als Stabicad
  • Indien gewenst, kan het complete tekeningenbeheer worden overgenomen en ontvangt u jaarlijks updates t.g.v. doorgevoerde wijzigingen in de praktijk
  • De tekenwerkzaamheden worden/kunnen in verschillende software pakketten opgesteld worden


 • PARKING

  Wanneer u een goed onderbouwd antwoord wil formuleren op uw parkeervraagstuk voor garages variërend van 120 tot wel 40.000 m², gaat Drietech graag met u en andere betrokken partijen rond de tafel zitten. Onder- of bovengronds, reeds in de exploitatiefase of nog in ontwikkeling, zij vinden voor u een passend advies.

  Drietech Ingenieursburo BV helpt u bij de volgende parkeervraagstukken:

  • Uitvoering van een classificatieonderzoek naar een gesloten of open parkeergarage (conform de vigerende regelgeving)
  • Onderzoek naar noodzakelijke voorzieningen.
  • Onderzoek naar de besparingsmogelijkheden, ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een centrumplan.
  • Opstelling van een gelijkwaardigheidsonderzoek, o.b.v. het bouwbesluit met CFD berekeningen. Wij verrichten alle noodzakelijke onderzoeken voor het verkrijgen van een bouwvergunning, incl. brandpreventieplan en benzeenberekeningen. Een optimaal resultaat voor zowel de ontwikkelaar, als eindgebruiker.
  • Opstelling van een PvE voor de gehele parkeergarage, incl. technische installaties, bouwkundige uitgangspunten en de afwerking van de parkeergarage.
  • Energieonderzoeken in parkeergarages, waarbij we o.a.  kijken naar verlichting, ventilatie, logevoorzieningen, parkeerapparatuur, etc. Op basis van het onderzoek rapporteren we haalbare verbetervoorstellen aan de opdrachtgever inclusief realistische investeringskosten en terugverdientijden.
  • Daarnaast speelt Beheer en Onderhoud een grote rol bij exploitatie van parkeergarages. Zie hiervoor onze dienstverlening Beheer en Onderhoud.

   

  Drietech Ingenieursburo BV is lid van Parkeer Network Nederland & Samenwerkende Parkeeradviseurs

×