BEHEER & ONDERHOUD

Wanneer u zich afvraagt of u niet te veel betaald, veel reparatiekosten heeft of frequent te maken heeft met (klimaat)klachten en/of storingen. Of heeft u gewoon twijfels over de uitvoering van het onderhoud conform het contact preventief onderhoud? Dan staat Drietech voor u klaar om uw gebouw(en) op al deze aspecten goed door te lichten.

Veel klachten ontstaan als gevolg van geen of slecht onderhoud aan de installaties in gebouwen. Door een SLA (Service Level Agreement) op te laten stellen of een gedegen onderhoudscontract, legt u uw behoeften betreft de installaties voor uw primaire proces m.b.t. uw bedrijfsvoering vast. Zo voorkomt u problemen in de toekomst.

Onderstaande werkzaamheden zijn daarbij in het bijzonder van toepassing:

 • Statusbeoordelingen van bestaande technische installaties (nulmeting/o.a. met de NEN2767).
 • Technische onderhoudsadvisering, denk aan risico gestuurd onderhoud (functie risico en kosten).
 • Beleid t.a.v. het te verrichten onderhoud.
 • OpstellenĀ SLA documenten horende bij onderhoudscontracten.
 • Energiescan en verbetervoorstellen.
 • Opstellen van meerjarige onderhouds- en begrotingsplanning.
 • Technische aankoop/huur/huisvesting advies(due diligence).
 • Controleren/beoordelen en beheren van onderhoudscontracten.
 • Het aanvragen en beoordelen van offerte(s).
 • Begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden.
 • Controle/her-inspectie van het verrichtte onderhoud.
 • Toetsen van onderhoudscontracten.

 

Drietech Ingenieursburo BV is lid van COMOG