PARKING

Wanneer u een goed onderbouwd antwoord wil formuleren op uw parkeervraagstuk voor garages variërend van 120 tot wel 40.000 m², gaat Drietech graag met u en andere betrokken partijen rond de tafel zitten. Onder- of bovengronds, reeds in de exploitatiefase of nog in ontwikkeling, zij vinden voor u een passend advies.

Drietech Ingenieursburo BV helpt u bij de volgende parkeervraagstukken:

  • Uitvoering van een classificatieonderzoek naar een gesloten of open parkeergarage (conform de vigerende regelgeving)
  • Onderzoek naar noodzakelijke voorzieningen.
  • Onderzoek naar de besparingsmogelijkheden, ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een centrumplan.
  • Opstelling van een gelijkwaardigheidsonderzoek, o.b.v. het bouwbesluit met CFD berekeningen. Wij verrichten alle noodzakelijke onderzoeken voor het verkrijgen van een bouwvergunning, incl. brandpreventieplan en benzeenberekeningen. Een optimaal resultaat voor zowel de ontwikkelaar, als eindgebruiker.
  • Opstelling van een PvE voor de gehele parkeergarage, incl. technische installaties, bouwkundige uitgangspunten en de afwerking van de parkeergarage.
  • Energieonderzoeken in parkeergarages, waarbij we o.a.  kijken naar verlichting, ventilatie, logevoorzieningen, parkeerapparatuur, etc. Op basis van het onderzoek rapporteren we haalbare verbetervoorstellen aan de opdrachtgever inclusief realistische investeringskosten en terugverdientijden.
  • Daarnaast speelt Beheer en Onderhoud een grote rol bij exploitatie van parkeergarages. Zie hiervoor onze dienstverlening Beheer en Onderhoud.

 

Drietech Ingenieursburo BV is lid van Parkeer Network Nederland & Samenwerkende Parkeeradviseurs